De Oude Toren van Woensel

Adres: Baffinlaan 1 Eindhoven

Status: Alleenstaande toren

Monument: Rijksmonument

De Sint-Petruskerk te Woensel wordt voor het eerst vermeld in 1107. Dit was waarschijnlijk een houten bouwwerk, dat in de veertiende of vijftiende eeuw vervangen is door een bakstenen gebouw in de stijl van de Kempense gotiek. Hiervan resteert nu enkel nog de toren.

Aanvankelijk stond de kerk in de middeleeuwse nederzetting Woensel. Zoals op veel plaatsen in Zuidoost-Brabant werd deze nederzetting in de twaalfde of dertiende eeuw verplaatst van een hooggelegen plaats naar het nabijgelegen beekdal ‘Het Broek’. De kerk met het kerkhof bleef daarna midden in de akkers staan.

Na een storm in 1606 en de overgang van het gebouw naar de protestanten in 1648 raakte de kerk in verval. Door een orkaan in 1800 stortte de hoge spits in het schip van de kerk. In 1815 werd de kerk, die weer in bezit van de katholieken was gekomen,  gesloopt. De toren bleef behouden, voorzien van een kortere spits.

In 2003 is er een opgraving uitgevoerd, waarbij delen van het koor en het transept van de oude kerk gevonden zijn. Hierbij werden 181 menselijk skeletten  aangetroffen.

De Oude Toren van Woensel rond 1900

Afbeeldingen:

Uitgeverij Merlijn, Den Bosch 1975, blz 75 . (bibliotheek Erfgoedhuis  code: GES 200)

Afbeelding opgravingsplattegrond in: L Korthorst en J Nollen: ‘Archeologisch onderzoek Eindhoven – Oude Toren te Woensel’. Rapport 21, gemeente Eindhoven 2008; blz 30, afb. 13. (bibliotheek Erfgoedhuis code: RKS 069 21)

 

Meer over de historie van Oude Toren van Woensel

 

Archeologische opgravingen bij de Oude Toren

 

 

Bekijk de online routekaart.
-