't Hof in Lieshout

Adres: ’t Hof

Status:

Monument: Archeologisch monument

Lieshout werd voor het eerst schriftelijk vermeld in 1146 en was toen een heerlijkheid. De eigenaar van het domein Lieshout heeft waarschijnlijk in de 11e eeuw een kerk laten bouwen nabij zijn ridderhofstede in het Hof. In deze tijd was er sprake van een kasteel ter plaatse van de huidige buurtschap 't Hof, die zich ten zuiden van het Wilhelminakanaal bevindt. Over de eerste kerk van Lieshout die bij het kasteel op ’t Hof stond is weinig bekend. De tweede, middeleeuwse kerk, stond op dezelfde plaats. Er zijn tekeningen van bewaard gebleven. Ze werd in 1648 overgenomen door de hervormden, maar aangezien de Hervorming in Lieshout geen aanhang had, bleef de kerk in het Hof sindsdien leeg staan.

Het onderhoud van de kerk was opgedragen aan de gemeente. Er bestond echter weinig animo om geld te spenderen aan een gebouw, dat nooit gebruikt werd. Reparaties hadden dan ook vrijwel niet plaats en de kerk geraakte hoe langer hoe meer in verval. Kerktorens daarentegen bleven vanwege het uurwerk en de klokken hun nut behouden en waren bovendien als uitkijkpost van militair belang. Daarbij deed de Lieshoutse toren nog dienst als officiële gevangenis. De toren had dan ook in 1773 nog een grondige opknapbeurt gehad en was tevens van een nieuwe spits voorzien. Tijdens de ongekend hevige storm van 9 november 1800 begaf de torenspits het echter, en een gedeelte van de muren van de meer dan vier eeuwen oude kerk stortte in. De robuuste Kempische toren had het geweld van de storm redelijk goed doorstaan, maar werd in 1836 afgebroken.

 

 

Afbeelding: De 14e eeuwse parochiekerk in het Hof. Tekening d.d. 15 oktober 1788 in het Schetsenboek van Hendrik Verhees, gefotoshopt in het landschap door Har Kuijpers.

De reconstructiefoto laat zien hoe de kerk er uit zag. Ze werd in 1648 overgenomen door de hervormden, maar aangezien de Hervorming in Lieshout geen aanhang had, bleef de kerk in ’t Hof sindsdien leeg . De kerk werd  nooit meer gebruikt en reparaties hadden dan ook vrijwel niet plaats. De kerk raakte in verval. Vanuit hier was de robuuste Kempische toren te zien. Deze werd lange tijd gebruikt als officiële gevangenis en kreeg in 1773 nog een opknapbeurt en een nieuwe spits. Tijdens een zware storm op 9 november 1800, begaf de torenspits het en de muren van de oude kerk stortten in. De alleenstaande toren had het geweld redelijk goed doorstaan, maar werd in 1836 afgebroken.

 

Kruiskerk

Omgeving Akkercomplex 't Hof

Archeologie

Filmpje over de verdwenen kerk van Lieshout

Bronnen en literatuur

Website van heemkundekring 't Hof van Liessent te Lieshout

Bekijk de online routekaart.
-