De kerklocatie in Rixtel

Adres: Helmondseweg

Status:

Monument: Archeologisch monument

In 1178 was er al sprake van een kerk in Rixtel. De kerk in Rixtel was een "eigen kerk", dat wil zeggen, gesticht door de grondeigenaar, die tevens voldoende middelen voor het onderhoud waarborgde. Reeds in 1173 of kort daarna schonk Didradis, vrouwe van Rixtel het patronaat van de verenigde kerken van Helmond en Rixtel aan de abdij van Floreffe welke schenking de 25ste Maart 1178 door paus Alexander III is bevestigd. De kerk van Rixtel vereerde de H. Margaretha als haar patrones. Primaire bronnen vermelden verschillende altaren en beneficiën (geldelijke inkomsten). In 1497 kwam er een nieuw altaar van de H. Drievuldigheid, samen met dat van Johannes de Doper. Het altaar leverde een jaaropbrengst van 5 mud rogge op. Op het altaar van de H. Drievuldigheid ruste een zogenaamd beneficie ten gunste van Helmond.

Bij de belegering van Helmond in 1587 liet de graaf van Hohenlohe door zijn soldaten de kerk van Rixtel plunderen en in brand steken. Het oorspronkelijke schip werd blijkbaar vervangen door een vierkante noodbouw op houten pijlers. Nadat de macht over de Meierij in 1629 aan de Staatsen was gekomen, werd in 1631 de kerk voor het vieren van de mis gesloten. Na het verbod van rooms-katholieke erediensten in 1648, en de ingebruikneming door de aanhangers van de gereformeerde religie, zette de aftakeling van het gebouw in. In 1811 verkocht men de banken en in 1817 kreeg de gemeente toestemming kerk en toren af te breken. De kerk en toren van Rixtel werden in 1818 gesloopt. De kerk was een uitdrukking van de Gouden Eeuw van Brabant, in welke periode in kleine dorpen imposante kerken werden gebouwd.

 

Kerk te Rixtel Tekening d.d. 18 mei 1791 in het Schetsenboek van Hendrik Verhees.

De Malteserhoeve

Archeologie

Omgeving waardevol Cultuurlandschap

Filmpje over de verdwenen kerk van Rixtel

Citaten uit contemporaine bronnen

Bronnen en literatuur

Website van heemkundekring Barthold van Heessel te Aarle-Rixtel

Bekijk de online routekaart.
-