Het interieur

Het torenportaal heeft een stergewelf met een natuurstenen ring in het midden, waardoor voeger de klokkentouwen omlaag hingen. De ribben rusten op kraagstenen waarvan één versierd met een figuurtje met banderol en de overige met bloemmotief. In het portaal staan oude grafzerken uit 1558 en 1569. Het kerkschip, zonder pilaren, wordt overdekt door een houten tongewelf. Het priesterkoor heeft weer een stenen stergewelf. De gebeeldhouwde kraagstenen zijn heel bijzonder, vooral de figuurtjes met een boek in de hand, of een muziekinstrument. De drie kleurrijke glas-in-loodramen uit 1893 verbeelden episoden uit het leven van Sint Genoveva. In de scheidingsboog tussen schip en priesterkoor is een merkwaardige versiering te zien: het onderste gedeelte van een groep blindnissen die boven het gewelf doorlopen. De waarschijnlijke verklaring hiervoor is, dat het koor oorspronkelijk alleen heeft gestaan en diende als de oudere Breugelse kerk. De muur met blindnissen was dan de buitenmuur van dat kerkje. Het schip zou er later tegenaan gebouwd zijn. De kerk heeft zeker een voorganger gehad; in 1960 zijn resten van een vroegere romaanse kerk gevonden.
In 1648, toen de uitoefening van de katholieke godsdienst verboden werd, kwam ook de Breugelse kerk in protestantse handen. Er woonden slechts enkele leden van die religie in Breugel. De kerk is zo’n 150 jaar voor de protestantse eredienst in gebruik geweest, zij het dat minstens vanaf 1715 tot 1783 het priesterkoor met een wand werd afgesloten en als school is gebruikt. Voor de katholieken in Breugel heeft een schuurkerk gestaan ter hoogte van van den Elsenstraat 6. In 1799 kwam de kerk terug aan de katholieken. In de 19e eeuw is de kerk hersteld, het interieur opgeknapt, het meubilair geleidelijk aan vervangen en uitgebreid. In 1854 kon een orgel worden gekocht, gebouwd door de orgelbouwers J.J.Vollebregt en Zoon te ’s-Hertogenbosch. In 1960 is het interieur aangepast aan de moderne tijd. Rondkijkend kan men mooi gerestaureerde beelden, reliëfs en andere voorwerpen bewonderen.


Deze kerk is een rijksmonument evenals de pastorie op St.Genovevastraat 16.


Bron: Een ‘kerkelijk rondje Son en Breugel, Heem Son en Breugel 2007, nummer 1. Joop Dijsselbloem-Visser en Henk Hutten

Bekijk de online routekaart.