Archeologie

Het voormalige kerkterrein met resten van de kerk is tegenwoordig een archeologisch monument van hoge waarde. Monumentnummer: 15746. Het betreft een terrein met resten (fundamenten) van een kerk uit de late middeleeuwen, alsmede begravingen (kerkhof). Het Gilde van Sint-Anna Nuenen-dorp lokaliseerde in 1979 de toren, steunberen, het graf van Joncker Floris Berckel van Eijck en de plaats waar in de kerk eens een gilde-altaar moet hebben gestaan (De Brouwer 2000:91-94). De al gedeeltelijk afgebroken kerktoren werd eind 19e eeuw vereeuwigd door Vincent van Gogh. In de onmiddellijke nabijheid van het monument zijn middeleeuwse bewoningssporen aangetroffen.

De archeologische databank ARCHIS geeft aan dat de fundamenten van de kerk verstoord zullen zijn door de talrijke graven van de begraafplaats nadat de kerk rond 1800 was verdwenen (melding G. Beex: Archis waarnemingsnummer 33666). Begraafplaatsen breiden zich uit en in de 19e eeuw zijn volgens sommige bronnen klaarblijkelijk graven gedolven ter plaatse van de kerk. De vraag is dus of en in welke mate de fundamenten in zijn geheel nog intact zijn. Daarbij bestaat er een grote kans dat de fundamenten en muurresten van de middeleeuwse voorganger van de H. Clemenskerk ter plaatse eveneens aanwezig zijn. Meestal bouwde men een nieuwe kerk om de fundamenten van de oudere kerk heen.

 

Bekijk de online routekaart.