Kloostereiland Hooidonk

Kloostereiland Hooidonk

Aan de hand van tekeningen kunnen we zien hoe de 15e eeuwse Lambertuskerk eruit zag. Het landschap zag er in de middeleeuwen anders uit dan tegenwoordig. Vlakbij de De Lambertuskerk bevond zich het kloostereiland Hooidonk. In de buurt van de Hooidonkse watermolen, stond een priorij uit 1146 die werd bewoond door de reguliere Kanunnikessen van Augustinus. Het eiland Hooidonk had kenmerken van een oorspronkelijk Frankisch domein. Zo’n Frankisch domein kende 2 exploitaties namelijk “de Reserve” het centrale beveiligde gebied van de Frankische heer en daarbuiten “de Tenures” waar de boeren hun bedrijven exploiteerden. Op “de Reserve” stond de hoeve met bijgebouwen, een eigen kerk en vaak een watermolen en deze was ook meestal omgeven door waterlopen, vandaar de term eiland. In het klooster werd een stukje hout van het heilig Kruis bewaard. Bonifatius, bisschop van Lausanne, testte in 1244 de echtheid van dat stukje hout. In aanwezigheid van getuigen dompelde hij de splinter in een beker water. Omdat het direct naar de bodem zonk, kon het als echt worden beschouwd. Nadat de bisschop met het stukje hout het kruisteken had gemaakt, vielen er bloeddruppels uit de splinter en verscheen er een rood kruis op de bodem van de beker. Ook genazen er zieke mensen door het drinken van het water. Door dit ‘Mirakel van Hooidonk’ werd het klooster een bedevaartplaats. Tijdens  de reformatie werden de kanunnikessen in 1650 uit hun bezittingen verdreven. Rond 1800 was van de kloostergebouwen van Hooidonk niet veel meer overgebleven dan een ruïne. Achter de Hooidonkse watermolen is tijdens opgravingen in de 20e eeuw nagenoeg de gehele fundering van de middeleeuwse kloosterkapel blootgelegd. Op de plaats van het voormalige regularissenklooster is in 1953 een gedachtenis- en devotiekapel onder zadeldak met klokkentorentje gebouwd. De kapel staat in een processiepark met kruiswegstaties en is gebouwd naar een ontwerp van architect H.W. Valk. De Lambertuskerk is eind 19e eeuw gesloopt.

 

 Kaart van het kloostereiland Hooidonk uit 1782.

 

Bekijk de online routekaart.