Citaten uit contemporaine bronnen

Brock: “De Kerk, die aan de Aarts Engel Michael gewyd is, ligt ten Zuidwesten van het Dorpje afgezondert in de akkers; zy is klein zynde de choor er voor eenige jaaren afgebroken en geheel bouvallig, waarom de Katholyken geene aanspraake op dezelve hebben gemaakt. Deszelfs Tooren is een zwaar gevaarte, doch heeft een kleine en zeer lage spits”.
V.d. Aa: “De oude parochiekerk, die insgelijks aan aan den H. Aartsengel Michael toegewijd was, stond Z.W. van het dorp, afgezonderd in de akkers, zij was klein, aangezien het koor op het laatst der vorige eeuw afgebroken was. Dit gebouw werd in 1809 aan de R.K. teruggegeven, doch was sedert de Reformatie zoodanig in verval geraakt, dat daarvan geen gebruik meer kon worden gemaakt, waarom zij geheel gesloopt is, behalve de toren, een zwaar gebouw, met eene kleine spits, die nu, afgezonderd van de huizen, geheel op zichzelven staat”.

Bekijk de online routekaart.