Bronnen en literatuur

Katholiek Documentatie Centrum (KDC), LARC: Verzameling Losse Archivalia. Invent. Nr. 4980

A.C. Brock, Historische beschrijving van de Meierij. Handschrift vervaardigd in de jaren rond 1825 (Schijndel 1978; facsimile van A.C. Brock, De Stad en Meyerij van 's Hertogenbosch of derzelver beschryving. Tweede Afdeeling)

www.verreverwanten.nl

Bekijk de online routekaart.