Spookverhalen

Enkele tientallen verhalen zijn bewaard gebleven en maken het mogelijk een beeld te schetsen over wat zich bij de Oude Toren heeft afgespeeld. In latere eeuwen, toen de kerktoren in ruïneuze toestand geraakte, - als gevolg van de ingebruikname door de protestanten -, begon het te spoken. Door de deplorabele staat waarin de toren verkeerde lijkt zij een grensgeval te zijn geworden tussen de binnenste en de buitenste cirkel. Nu zij in de periferie van de ‘binnenste cirkel’ was gelegen, lijkt het Kwaad in de kerktoren te zijn binnengedrongen  Er zijn althans specifieke verhalen bekend dat het spookte rond de Oude Toren van Stiphout. Dit voorbeeld sluit naadloos aan bij de contrastharmonie, het moment dat de kerk druk werd bezocht en goed werd onderhouden en in het centrum van de ‘binnenste cirkel’ was gelegen, werd men verlost van de duivel en van ziekte, - wat ook door de duivel en zijn trawanten werd veroorzaakt (Het Kwaad). Vanaf het moment dat de kerk een ruïne werd en de kerk meer en meer aan de buitenste rand van de ‘binnenste cirkel’ kwam te liggen, deed het Kwaad zijn intrede en begon het te spoken rond de kerktoren. Spookverhalen rondom gebruikte kerken, ofwel in de ‘binnenste cirkel’ zijn ondenkbaar.

Een deel van de wonderbaarlijke verhalen rondom de Oude Toren, is te vinden in het overzichtswerk van de Stiphoutse geschiedenis: M.W. van Boven, H.M.T.M. Giebels, H. den Hertog, Stiphout vanaf het begin… hoofdstukken uit 825 jaar Stiphoutse geschiedenis(Stiphout 1980). Enkele verhalen zijn ook te vinden in een databank van de KNAW. De gegevens over de namen zijn te vinden op http://www.verhalenbank.nl/detail_volksverhalen.php?id=@. In een andere databank van de KNAW zijn alle bedevaarten te vinden waaronder bekende bij Stiphout. http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/736

 

Bekijk de online routekaart.