Omgeving Akkercomplex Veerkampen

Deze locatie maakt deel uit van het Akkercomplex Veerkampen. Het betreft een akkercomplex met esdek, bolle ligging, openheid, steilranden, zandpaden en (restanten van) hakhout. Akkercomplexen dateren in eerste aanleg uit de Late Middeleeuwen (1250-1500). Voordien lagen hier kleinschalige cultuurlandschappen. Aan de zuidzijde, op een kruising van zandpaden, de oude, middeleeuwse kerklocatie van Stiphout, waarvan nog de kerktoren (ca. 1400) resteert. Deze toren is één van de weinige nog (min of meer) eenzaam in de akkers gelegen kerktorens. De middeleeuwse kerk werd gesloopt in de 19e eeuw. Aan de zuidoostzijde is een deel van het oorspronkelijke akkercomplex bebouwd. Het gebied kent een samenhang met het landgoed Croy en met de beemdgronden (oude hooi- en weilanden) langs de Stiphoutse Loop.

Akkercomplex Veerkampen

Bekijk de online routekaart.