Het Mirakel van het Heilige Sacrement

De Oude Toren in de akkers wijst nog de plaats van het mirakel met het H. Sacrament waarbij een boer het Heilige sacrament uit de brandende kerk redde, zonder zelf een schrammetje op te lopen. Het Heilige sacrament heeft vele wonderbare genezingen voortgebracht, zodat zeer velen ter bedevaart naar Stiphout kwamen. Stiphout is een van de oudste bedevaartplaatsen van Brabant. Eeuwenlang was het dorp bekend als een plaats waar mensen die door de duivel bezeten werden verlost konden worden. Veel van die wonderlijke gebeurtenissen hebben zich rond de Oude Toren afgespeeld en zijn opgeschreven en bewaard gebleven. Eeuwenlang bezochten duizenden mensen Stiphout en honderden vonden bij de Oude Toren troost en genezing van allerlei kwalen.

 

Bekijk de online routekaart.