Bronnen en literatuur

W. van Leeuwen, Langs de oude Brabantse kerken: oostelijk Brabant (Baarn 1974), p. 84

A.C. Brock, Historische beschrijving van de Meierij. Handschrift vervaardigd in de jaren rond 1825 (Schijndel 1978; facsimile van A.C. Brock, De Stad en Meyerij van 's Hertogenbosch of derzelver beschryving. Tweede Afdeeling)

M.W. van Boven, H.M.T.M. Giebels, H. den Hertog, Stiphout vanaf het begin… hoofdstukken uit 825 jaar Stiphoutse geschiedenis (Stiphout 1980), p. 56-62

M.W. van Boven, H.M.T.M. Giebels, H. den Hertog, Stiphout vanaf het begin… hoofdstukken uit 825 jaar Stiphoutse geschiedenis (Stiphout 1980), p. 44,59

J. Kolen, De Biografie van Peelland: De Cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS) van Peelland: toelichting bij de kaart (Amsterdam 2004), 23-24.

Bekijk de online routekaart.