Citaten uit contemporaine bronnen

  • Brock: “Een Gehucht, voorheen eene Parochie, … heeft eene Kerk, zijnde niet groot, voorzien van eenen laagen Tooren, wiens Spits den 9 November 1800 omver waaide, dan weder hersteld is, gemelde Kerk, welke aan het H. Kruis toegewijd is, hebben de Catholijken weder betrokken; zij ligt eenzaam, van allen de huizen afgezonderd, in de akkers. Dit Gehucht is niet fraai, zijnde er de huizen zeer uiteen gelegen”.
  • V.d. Aa: “De oude parochiekerk aan den H. Clemens, Paus en Martelaar, toegewijd, welke na de Reformatie bij de Herv(ormden) in gebruik was, hebben de R.K. in het jaar 1799 weder in gebruik gekregen. Zij ligt afgezonderd van de huizen, N.O. van het d(orp). Het is een middelmatig gebouw, met eenen toren, waarvan de spits op den 9 november 1800 omver gewaaid doch later weder hersteld is”.
Bekijk de online routekaart.