Bronnen en literatuur

J. Coenen, Gegeven, Sint-Barbaradag 1300: Een overzicht van de geschiedenis van Nuenen, Gerwen en Nederwetten (Nuenen 2000), p. 78

W. van Leeuwen, Langs de oude Brabantse kerken: oostelijk Brabant (Baarn 1974), p. 61-62

J. Coenen, Gegeven, Sint-Barbaradag 1300: p. 197

A.C. Brock, Historische beschrijving van de Meierij. Handschrift vervaardigd in de jaren rond 1825 (Schijndel 1978; facsimile van A.C. Brock, De Stad en Meyerij van 's Hertogenbosch of derzelver beschryving. Tweede Afdeeling)

H. Strijbos, Gothische dorpskerken en torens van de Kempische zandgronden, Heemkundige kring de Acht Zaligheden (z.p. 1983), p. 4-5

Bekijk de online routekaart.