Bijzonderheden

In de pastorietuin een zandstenen doopvont met boogfries op de kuip, circa 1300 n. Chr. Interieur: inwendig neogotische stucgewelven en zuilen met nieuwe koolbladkapitelen uit de late 19e eeuw. Twee klokken, waarvan een gegoten door Heinrich van Trier (1587) en een door F. Delapaix (1667). Het bij deze kerk behorende kerkhof ligt aan de noordzijde van het dorp in de akkers en heeft een beukenhaag en beplanting van taxus. Beeld van het Heilig Hart (1921), Calvarieberg met twee stenen engelen en pastoorsgraven, het oudste van 1884.

 

Bekijk de online routekaart.