Bronnen en literatuur

J. Coenen, Van Ricstelle tot Aalre-Rixtel: de geschiedenis van Aarle-Rixtel (z.p. z.j.). p.15-17

R.J. Jansen, Aarle-Rixtel: 800 jaar (Aarle 1979), p. 25-26.

A.C. Brock, Historische beschrijving van de Meierij. Handschrift vervaardigd in de jaren rond 1825 (Schijndel 1978; facsimile van A.C. Brock, De Stad en Meyerij van 's Hertogenbosch of derzelver beschryving. Tweede Afdeeling)

A.C. Brock, citerend uit het “Katholyk Meierysch Memorieboek”

J. Kolen, e.a, De Biografie van Peelland: De Cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS) van Peelland: toelichting bij de kaart (Amsterdam 2004), p. 21-24

Bekijk de online routekaart.