Archeologie

Deze voormalige kerklocatie maakt deel uit van een archeologisch monumentaal terrein van hoge waarde. Het betreft een terrein met resten van een kerk en bewoningssporen uit de late middeleeuwen. Op het terrein bevinden zich vermoedelijk funderingen van een kerk. Tevens zijn er scherven aangetroffen uit voornamelijk de late middeleeuwen, maar ook enkele uit de vroege middeleeuwen. Op het terrein zouden in de late middeleeuwen een aantal hoeven hebben gestaan (Maltheser Hoeve/Hoeve Vehuse/Tempeliershoeve).Ook zijn er twee afslagen uit het mesolithicum aangetroffen. Monumentnummer: 4715

 reconstructie rixtel

Reconstructie van de kerk in Rixtel (tekenaar Bram van de Vossenberg)

Bekijk de online routekaart.