Omgeving Waardevol Cultuurlandschap

De landschappelijke ligging mag hier niet onvermeld blijven. Aarle –Rixtel passen ondanks dat de kerken en kerktorens verloren zijn gegaan toch goed in een eventuele toeristisch-recreatieve kerktorenroute. Het gebied is aangemerkt als een Waardevol Cultuurlandschap (WCL) en wordt in de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van Peelland geroemd om zijn groene en besloten karakter, maar ook vanwege de historische gelaagdheid: van alle fasen in de ontwikkelingsgeschiedenis is wel iets in het landschap overgeleverd. De verkavelingstructuur is in de afgelopen anderhalve eeuw nauwelijks gewijzigd. De akkercomplexen hebben hier hun open karakter nog goed behouden. Volgens de CHS van Peelland biedt dit WCL dan ook zeer goede perspectieven voor cultuurtoeristische en recreatieve ontwikkeling.

 

Bekijk de online routekaart.