Archeologie

De voormalige kerklocatie maakt deel uit van een archeologisch monumentaal terrein van hoge waarde. Het betreft een terrein met (waarschijnlijk) sporen van begraving (urnenveld) uit de ijzertijd en sporen van bewoning uit de Romeinse tijd, vroege middeleeuwen en late middeleeuwen. Het monument grenst aan de monument nrs. 11693 (51F-020)en 11692 (51F-019) en vormt daar een geheel mee. Tijdens veldkarteringen zijn vondsten uit bovenstaande perioden aangetroffen. Tevens zijn er 3 stuks vuursteen uit het laat-paleolithicum - neolithicum gevonden en een bronstijdscherf. Het is onzeker of het een ijzertijd-grafveld betreft. Dit is gebaseerd op een notitie van G. Beex in het CAA dat zich hier een vindplaats van urnen zou bevinden. Monumentnummer: 4718

 

Bekijk de online routekaart.