Teksten uit contemporaine bronnen

Enkele citaten uit contemporaine bronnen waaruit blijkt dat de Heilige Luciakerk alleen stond in de akkers:

  • Brock: “De Kerk welke een schoon en net gebouw is, en van eenen schoonen en spitzen tooren voorzien, ligt omtrent een vierde van een uur Zuidwaarts van het dorp afgezondert in de akkers. Zedert dat deze kerk tot het gebruik der Katholyken is wedergekeert heeft men er een huis en eindelyk een Pastoory by gebouwd. De Kerk, toegewyd aan de H. Maagf en Martelares Lucia, is zedert den 8. September 1818 in het bezit en gebruik der Katholyken”.

Bron: A.C. Brock, Historische beschrijving van de Meierij. Handschrift vervaardigd in de jaren rond 1825 (Schijndel 1978; facsimile van A.C. Brock, De Stad en Meyerij van 's Hertogenbosch of derzelver beschryving. Tweede Afdeeling)

  • V.d. Aa: “De oude parochiekerk, welke in het jaar 1496 volbouwd is, erkent als Patronesse de H. Maagd en Martelares Lucia. De R.K. zijn in het bezit en gebruik daarvan getreden dan 8 September 1818. Deze kerk, welke een fraai en net gebouw en van eenen schoonen en spitsen toren, doch van geen orgel voorzien is, ligt omtrent ¼ u. van het dorp afgezonderd”.
Bekijk de online routekaart.