Ontwikkeling van de locatie en de kerk

Over het algemeen wordt aangenomen dat de middeleeuwse kerktoren dateert van 1495, maar er is gedurende lange tijd aan de toren gewerkt. De eerste bouwactiviteiten dateren van omstreeks 1410. In 1477 werd toestemming gegeven om bezittingen van de kerk te verkopen om daarmee geld bijeen te krijgen om die kerke mede te tymmeren. Op dat moment was men dus weer bezig met een ander gedeelte van de kerk, waarschijnlijk het schip van de kerk. Daarna volgde de kerktoren, die omstreeks 1495 werd voltooid. De kerktoren is een uitdrukking van de Gouden Eeuw van Brabant, in welke periode in kleine dorpen imposante kerken werden gebouwd.

Ijzertijd 800 - 50 v. Chr
Romeinen in NL 50 v. Chr - 5e eeuw n. Chr
Vroege middeleeuwen 5e eeuw - 10e eeuw
- Merovingische tijd 481 - 751
- Karolingische tijd 751 - 987
Volle middeleeuwen 10e eeuw - 1250
Late middeleeuwen 1250 - 15e eeuw 


Het gebied rondom de Luciakerk verteld ons een schat aan informatie. Rondom de St. Lucia zijn graven aangetroffen uit de IJzertijd,  uit de tijd van de Merovingen en de Karolingen . Waar nu de kerk staat, was daarvoor al eeuwenlang een cultusplaats. Na het vertrek van de Romeinen (5e eeuw n. Chr.) was dit deel van Brabant grotendeels ontvolkt geraakt, maar in de vroege middeleeuwen nam hier de bevolking geleidelijk weer toe. Omdat de bodem hier hoofdzakelijk uit onvruchtbare zandgronden bestond, gingen de eerste bewoners op zoek naar vruchtbare woonplaatsen. Op de waterscheiding van Aa en Dommel bouwden in de volle middeleeuwen  de Heren van Mierlo op hun eigen grond een zo genaamde ‘eigenkerk’. Het was een georiënteerde kerk. Dit betekent dat de absis naar het oosten was gekeerd. De kerk lag midden in de middeleeuwse nederzetting: het gebied waar de oorsprong van Mierlo ligt.

Bekijk de online routekaart.