Omgeving Akkercomplex 't Hof

Deze locatie maakt deel uit van Akkercomplex 't Hof dat een redelijk hoge cultuurhistorische waardering heeft. Het betreft een restant van een akkercomplex met esdek, bolle ligging, openheid, steilranden, zandpaden en (restanten van) hakhout. Akkercomplexen dateren in eerste aanleg uit de Late Middeleeuwen (1250-1500). Voordien lagen hier kleinschalige cultuurlandschappen. Midden in het akkercomplex het buurtschap 't Hof, liggen enkele oude (langgevel)boerderijen. Deze buurtschap is het oude, middeleeuwse centrum van Lieshout. In de Generaliteitsperiode (1648-1795) werd in het buurtschap Heuvel een schuurkerk gebouwd waardoor dat buurtschap uitgroeide tot het centrum van de dorpsgemeenschap. De middeleeuwse kerk in 't Hof werd verwoest door de novemberstorm van 1800, waarna de restanten werden gesloopt. De toren is blijven staan tot 1836, waarna ook deze werd gesloopt. De oude, middeleeuwse kerklocatie is herkenbaar aan een verhoging in het terrein. Periodiek zijn aan verkleuringen in het gewas ook de funderingen van de kerktoren zichtbaar. Aan de zuidzijde van het akkercomplex een gebied met door aanplant van houtwallen gefixeerd stuifzand.

De landschappelijke ligging mag hier ook niet onbenoemd blijven. De voormalige kerklocatie ligt niet alleen op het akkercomplex ’t Hof, maar eveneens in de directe nabijheid van bos en houtwallen van de Molenheide. Het geheel dateert overwegend van omstreeks 1900, maar is deels ook ouder. Vooral het grote en desolate Kamerven kan als tussenstop kunnen fungeren tussen de verschillende kerklocaties.

 

Afbeeldingen: Akkercomplex ‘t Hof

Bekijk de online routekaart.