Archeologie

Deze voormalige kerklocatie maakt deel uit van een archeologisch monumentaal terrein van zeer hoge waarde. Het betreft een verhoogd terrein omringd door essen. Funderingen van een kerk en kasteel zijn nog aanwezig. In deze funderingen zit ijzeroer. Ligt binnen omgrachting, naast moderne kerk. Bij booronderzoek door J. van Gool, onder begeleiding van W. Verwers (ROB) en H. Jansen (gem. Den Bosch) werd in de boorgaten een puinlaag, muurresten, een gracht of ven en botresten van voormalige begravingen aangetroffen (oktober 1998). Monumentnummer: 761

 

Bekijk de online routekaart.